en | de
Sign In

Beim Namen nennen 2021

SchichtplanContact : mailto:monika.hungerbuehler (ät) oke-bs.ch – Immerda.ch is not responsible for the content.


To register for a shift click on subscribe.

TypeShiftDescriptionDayBeginningEnd 
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sat 19. Jun 2021 10:00 13:00
 1. Anne-Claire Roth Keilwerth
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sat 19. Jun 2021 13:00 16:00
 1. Alicia Blair
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sat 19. Jun 2021 16:00 19:00
 1. Rachel Klein
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sat 19. Jun 2021 19:00 22:00
 1. Martina Löw
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sat 19. Jun 2021 22:00 01:00
 1. Nazmi Kavak
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sun 20. Jun 2021 01:00 04:00
 1. Daniel Weber
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sun 20. Jun 2021 04:00 07:00
 1. Daniel Weber
Hilfe AUSSERHALB der Kirche Sun 20. Jun 2021 07:00 10:00
 1. Sarah Biotti
Hilfe IN der Kirche Sat 19. Jun 2021 08:00 11:00
 1. Monika Hungerbühler
Hilfe IN der Kirche Sat 19. Jun 2021 11:00 14:00
 1. Hella Grunwald
Hilfe IN der Kirche Sat 19. Jun 2021 14:00 17:00
 1. Annik
Hilfe IN der Kirche Sat 19. Jun 2021 17:00 20:00
 1. Livia Schnyder
Hilfe IN der Kirche Sat 19. Jun 2021 20:00 23:00
 1. Gauthier Furrer
Hilfe IN der Kirche Sat 19. Jun 2021 23:00 02:00
 1. Sylvia Laumen
Hilfe IN der Kirche Sun 20. Jun 2021 02:00 05:00
 1. Selim Kara
Hilfe IN der Kirche Sun 20. Jun 2021 05:00 08:00
 1. Alima Diouf
Hilfe IN der Kirche Sun 20. Jun 2021 08:00 11:00
 1. Monika Hungerbühler
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 11:00 11:05
 1. Millefeuilles
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 12:00 12:05
 1. Renate Buser + Luzi Jenny
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 13:00 13:05
 1. Subscribe
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 14:00 14:05
 1. Subscribe
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 15:00 15:05
 1. Subscribe
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 16:00 16:05
 1. Alima Diouf
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 17:00 17:05
 1. Margreet van der Heyden
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 18:00 18:05
 1. Margreet van der Heyden
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 19:00 19:05
 1. Nicole Zehnder Dietler
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 20:00 20:05
 1. Luzi Jenny
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 21:00 21:05
 1. Luzi Jenny
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 22:00 22:05
 1. Marta Casulleras und Tamar Eskenian
Kurze "Darbietung" Sat 19. Jun 2021 23:00 23:00
 1. Bela
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 00:00 00:05
 1. Basso Salerno
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 01:00 01:05
 1. Basso Salerno
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 02:00 02:05
 1. Sylvia Laumen
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 03:00 03:05
 1. Jana Waldis
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 04:00 04:05
 1. Subscribe
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 05:00 05:05
 1. Ursula Schwank
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 06:00 06:05
 1. Luzian Jenny
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 07:00 07:05
 1. Luzian Jenny
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 08:00 08:05
 1. Luzian Jenny
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 09:00 09:05
 1. Michael Giertz
Kurze "Darbietung" Sun 20. Jun 2021 10:00 10:05
 1. Circle singing
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 10:00 10:30
 1. Ursina Mazenauer
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 10:30 11:00
 1. Deirdre Smith
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 11:00 11:30
 1. Andrea Albiez
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 11:30 12:00
 1. Martin Föhn
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 12:00 12:30
 1. Danielle Kaufmann
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 12:30 13:00
 1. Christian Zingg
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 13:00 13:30
 1. Heidi Mück
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 13:30 14:00
 1. Brigitta Gerber
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 14:00 14:30
 1. Eveline Beroud
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 14:30 15:00
 1. Amnesty Gruppe 5 Basel
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 15:00 15:30
 1. Annegret Blair
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 15:30 16:00
 1. Madeleine Monsch
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 16:00 16:30
 1. Gertrud Stiehle
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 16:30 17:00
 1. Valeria Hengartner
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 17:00 17:30
 1. Madeleine Monsch
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 17:30 18:00
 1. Claudia His Gonon
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 18:00 18:30
 1. Annik
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 18:30 19:00
 1. Simone Rudiger
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 19:00 19:30
 1. George Peterburs
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 19:30 20:00
 1. Rachel
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 20:00 20:30
 1. Michelle Lachenmeier
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 20:30 21:00
 1. Livia Schnyder
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 21:00 21:30
 1. Gauthier Furrer
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 21:30 22:00
 1. Jubla Region Basel
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 22:00 22:30
 1. Jubla Region Basel
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 22:30 23:00
 1. Sylvia Laumen
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 23:00 23:30
 1. Dominic Weyermann
Namen lesen Sat 19. Jun 2021 23:30 00:00
 1. Franziska Kiefer
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 00:00 00:30
 1. SOS MEDITERRANEE
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 00:30 01:00
 1. Zeno Strebel und Christoph Strebel
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 01:00 01:30
 1. Nazmi Kavak
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 01:30 02:00
 1. Barbara Hofer-Sasshofer
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 02:00 02:30
 1. Silvia Gurtner
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 02:30 03:00
 1. Jana Waldis
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 03:00 03:30
 1. Rahel Buser
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 03:30 04:00
 1. Amiri Rahamt
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 04:00 04:30
 1. Alima Diouf
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 04:30 05:00
 1. Veronika Sellier
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 05:00 05:30
 1. Ursula Schwank
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 05:30 06:00
 1. Evelyne Stäheli
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 06:00 06:30
 1. verena Besse
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 06:30 07:00
 1. Monika Hungerbühler
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 07:00 07:30
 1. Meike Weisgerber-Walter
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 07:30 08:00
 1. Sina Deiss
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 08:00 08:30
 1. Lea Hungerbühler
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 08:30 09:00
 1. Verena Gauthier Furrer
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 09:00 09:30
 1. Thomas Kyburz-Boutellier
Namen lesen Sun 20. Jun 2021 09:30 10:00
 1. Oliver Thommen